de Smederij

www.desmederijtiel.nl

De Smederij, Plein 51

Veel oudere Tielenaren zullen zich de tussen het Leger des Heils en de bakkerij van Ruysink ingeklemde smederij nog goed kunnen herinneren. In zijn huidige vorm werd het in 1912 gesticht door Johannes Jacobus van Ewijk. Het in 2007 door Van Herwijnen Vastgoed B.V. aangekochte pand heeft zijn deuren opnieuw geopend in de vorm van een wooncafé.

De Smederij aan het Plein had veel werk van landbouwers en boeren uit de omgeving. Zo werden hier paarden beslagen. Er werden echter ook smeedijzeren hekken en rozenpoortjes gemaakt.

Zakenlieden

Van de vijftiende eeuw tot 1912 waren voornamelijk zakenlieden op de plaats van De Smederij gevestigd. Na de stichting van De Smederij in 1912 droeg Johannes Jacobus van Ewijk (1854-1928) tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn zaak over aan zijn zoon Hermanus Josephus. Rond 1919 werd De Smederij uitgebreid met elektromotoren.

Authentiek

De markante positie van het pand aan het Tielse horecaplein is door Van Herwijnen B.V. nog meer versterkt. Er is nagestreefd De Smederij zo authentiek mogelijk te houden.